[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CVRG amskku

Slides เน‚เธ”เธข www.itangmo.com

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            Main MENU
หน้าหลัก
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมาย/แผนงาน
กิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา


     สมาชิกกลุ่มวิจัย

คณาจารย์
นักศึกษา
บุคลากร

     ผลงานกลุ่มวิจัย

ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอ/ประชุมวิชาการ
บรรยายทางวิชาการ
ลิขสิทธ์/สิทธิบัตร
รางวัล

AMS KKU
จำนวนผู้เยี่ยมชม


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์อบรม/สัมมนาหัวข้อต่างๆของบุคลากรกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด

อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562


 

 
forum 10 กันยายน 2562
โดย นางสาวพัชรินทร์ สิงห์ดำ
 
 
 
 
forum 13 สิงหาคม 2562
โดย นางสาวปทุมพร ประสาททอง
 
 
 
 
forum 04 มิถุนายน 2562
โดย นางสาวเพชรรัตน์ เชียงแสง
 
 
 
forum 28 พฤษภาคม 2562
โดย นายทรงพล ห้าวหาญ
 
 
 
forum 23 เมษายน 2562
โดย นางสาวชนานิกานต์ มากมูล 
 
 
 
 
forum 02 เมษายน 2562
โดย นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง 
 
 
 
forum 05 มีนาคม 2562
โดย นางสาวกุลดาวรรณ จันอ่อน
 
 
 
forum 12 กุมภาพันธ์ 2562
โดย นางสาวณิศิตา ไขยหงษา
 
 
 
forum 22 มกราคม 2562
โดย นายอัครชัย ทับสกุล
 
 
 
forum 23 มีนาคม 2553
forum 23 มีนาคม 2553 
โดย นางสาวญาดา พีระวัธน์กุล
 
forum 23 กุมภาพันธ์ 2553
forum 23 กุมภาพันธ์ 2553 
โดย นางสาวพัชราภรณ์ อนวัชมงคล
forum 9 กุมภาพันธ์ 2553
forum 9 กุมภาพันธ์ 2553
โดย นพ.ธรรม ลิ่มอภิชาต

forum 26 มกราคม 2553

forum 26 มกราคม 2553
โดย ผศ.ไพศาล มงคงวงศ์โรจน์


forum 12 มกราคม 2553
forum 12 มกราคม 2553
โดย นางสาววาริณี เบิกบาน
 

 

 

 

 

 เข้าชม : 606


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      Download แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 / มิ.ย. / 2562
      ไฟล์อบรม/สัมมนาหัวข้อต่างๆของบุคลากรกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด 12 / มี.ค. / 2562
      การบรรยายทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มวิจัยฯ 11 / มี.ค. / 2562
      การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 11 / มี.ค. / 2562
      ผลงานตีพิมพ์กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด 11 / มี.ค. / 2562                           

 
           Data Link

ทุนกลุ่มวิจัย


วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์

Thai Heart Journal

ชมรมโรคหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย

ACCardio

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

 
Download เอกสารการบรรยายย้อนหลัง
 ประมวลภาพการจัดประชุม forum 2008
Untitled Document


 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มข.
คณะเทคนิคการแพทย์ มข.
คณะเภสัชศาสตร์ มข.
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 
KKU-Web Mail
สำนักบริหารการวิจัย มข.
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
สำนักวิทยบริการ มข.
ศูนย์บริการวิชาการ มข.
สำนักนวัตกรรมฯ มข.
 
ค้นหาเงินโอน มข.
สืบค้นข้อมูลบุคลากร มข.
สืบค้นเบอร์โทรศัพท์ มข.
สืบค้นคำสั่ง / ประกาศ มข.


 

ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th

กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 คณะเทคนิคการแพทย์ (ชั้น 5) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร. 043-202087