กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือดและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้การต้อนรับ Professor Stephen E. Greenwald จาก Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, UK

บุหรี่มหันตภัยร้าย โดย รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร