[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CVRG amskku

Slides เน‚เธ”เธข www.itangmo.com

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            Main MENU
หน้าหลัก
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมาย/แผนงาน
กิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา


     สมาชิกกลุ่มวิจัย

คณาจารย์
นักศึกษา
บุคลากร

     ผลงานกลุ่มวิจัย

ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอ/ประชุมวิชาการ
บรรยายทางวิชาการ
ลิขสิทธ์/สิทธิบัตร
รางวัล

AMS KKU
จำนวนผู้เยี่ยมชม


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557


องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

         โรงพยาบาลศรีนครินทร์และบุคลากรร่วมกับกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.2556 โดย รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ หัวหน้าระบบทางเดินหายใจภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น  ในฐานะประธานจัดงานวันรณรงค์สูบบุหรี่โลก พร้อมคณะแพทยศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์และกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด คณะเทคนิคการแพทย์ ฯ                จัดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ปี 2556”  ณ บริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.ศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยมีนิทรรศการบริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอก รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง โทษ พิษภัย วิธีเลิกบุหรี่ ประสบการณ์ พิชิตบุหรี่ และ หลากหลายเกร็ดความรู้กับบุหรี่ทุกวัน  พร้อมเดินรณรงค์ของบุคลากรบริเวณห้องตรวจต่างๆแผนก ผู้ป่วยนอกเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม และเพื่อการไม่สูบุหรี่ และบริเวณแผนกผู้ป่วยนอกตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจค้นหาความผิดปกติระยะแรกที่ห้องตรวจสมรรถภาพปอดและตรวจวัดระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจ โดยเครื่อง Smokerlyzer ที่ตึก ส.ว.1 ชั้น 3  รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และไม่สูบบุหรี่ หรือเลิกบุหรี่ได้ในอนาคต รวมทั้งจัดทดสอบสมรรถภาพทางกายพื้นฐาน สมรรถภาพปอด  โดยมีประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ให้ความสนใจทยอยเข้าร่วมชมและรับบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่องของคนไทยยังน่าตกใจ ต้องผลักดันการเลิกบุหรี่
เข้าชม : 940


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      Download แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 / มิ.ย. / 2562
      ไฟล์อบรม/สัมมนาหัวข้อต่างๆของบุคลากรกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด 12 / มี.ค. / 2562
      การบรรยายทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มวิจัยฯ 11 / มี.ค. / 2562
      การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 11 / มี.ค. / 2562
      ผลงานตีพิมพ์กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด 11 / มี.ค. / 2562                           

 
           Data Link

ทุนกลุ่มวิจัย


วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์

Thai Heart Journal

ชมรมโรคหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย

ACCardio

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

 
Download เอกสารการบรรยายย้อนหลัง
 ประมวลภาพการจัดประชุม forum 2008
Untitled Document


 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มข.
คณะเทคนิคการแพทย์ มข.
คณะเภสัชศาสตร์ มข.
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 
KKU-Web Mail
สำนักบริหารการวิจัย มข.
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
สำนักวิทยบริการ มข.
ศูนย์บริการวิชาการ มข.
สำนักนวัตกรรมฯ มข.
 
ค้นหาเงินโอน มข.
สืบค้นข้อมูลบุคลากร มข.
สืบค้นเบอร์โทรศัพท์ มข.
สืบค้นคำสั่ง / ประกาศ มข.


 

ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th

กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 คณะเทคนิคการแพทย์ (ชั้น 5) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร. 043-202087