[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CVRG amskku

Slides เน‚เธ”เธข www.itangmo.com

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            Main MENU
หน้าหลัก
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมาย/แผนงาน
กิจกรรม
ติดต่อเรา


     สมาชิกกลุ่มวิจัย

คณาจารย์
นักศึกษา
บุคลากร

     ผลงานกลุ่มวิจัย

ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอ/ประชุมวิชาการ
บรรยายทางวิชาการ
ลิขสิทธ์/สิทธิบัตร
รางวัล


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
Download แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 3167


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      Download แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 / มิ.ย. / 2562
      ไฟล์อบรม/สัมมนาหัวข้อต่างๆของบุคลากรกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด 12 / มี.ค. / 2562
      การบรรยายทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มวิจัยฯ 11 / มี.ค. / 2562
      การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 11 / มี.ค. / 2562
      ผลงานตีพิมพ์กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด 11 / มี.ค. / 2562                           

 
           Data Link

ทุนกลุ่มวิจัย


วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์

Thai Heart Journal

ชมรมโรคหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย

ACCardio

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

 
Download เอกสารการบรรยายย้อนหลัง
 ประมวลภาพการจัดประชุม forum 2008
Untitled Document


 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มข.
คณะเทคนิคการแพทย์ มข.
คณะเภสัชศาสตร์ มข.
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 
KKU-Web Mail
สำนักบริหารการวิจัย มข.
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
สำนักวิทยบริการ มข.
ศูนย์บริการวิชาการ มข.
สำนักนวัตกรรมฯ มข.
 
ค้นหาเงินโอน มข.
สืบค้นข้อมูลบุคลากร มข.
สืบค้นเบอร์โทรศัพท์ มข.
สืบค้นคำสั่ง / ประกาศ มข.

 
กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 คณะเทคนิคการแพทย์ (ชั้น 5) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร. 043-202087