[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CVRG amskku

Slides เน‚เธ”เธข www.itangmo.com

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            Main MENU
หน้าหลัก
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมาย/แผนงาน
กิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา


     สมาชิกกลุ่มวิจัย

คณาจารย์
นักศึกษา
บุคลากร

     ผลงานกลุ่มวิจัย

ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอ/ประชุมวิชาการ
บรรยายทางวิชาการ
ลิขสิทธ์/สิทธิบัตร
รางวัล

AMS KKU
จำนวนผู้เยี่ยมชม


  

ข่าวกิจกรรม CVRG
กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด ต้อนรับอาจารย์จากประเทศออสเตรเลีย Professor Soisungwan Satarug

พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557


        วันพุธ ที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 09:00 – 16:00 น. กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับอาจารย์จากประเทศออสเตรเลีย Professor Soisungwan Satarug Centre for Kidney Disease Research, Queensland University, Australia  ที่ได้มาเยี่ยมชมพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทบทวนแผนงานและนำแนวความคิดใหม่ๆเพื่อมาพัฒนางานวิจัยตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของผลงานวิจัยต่อไป

และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Role of heme oxygenases in metabolic syndrome and cancer susceptibility” โดย Professor Soisungwan Satarug ให้แก่คณาจารย์, นักศึกษากลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด และทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมฟัง   ณ.ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าชม : 1128


ข่าวกิจกรรม CVRG 5 อันดับล่าสุด

      กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือดร่วมจัดนิทรรศการ งานมหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม 6 / มี.ค. / 2562
      กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือดได้เข้าร่วมจัดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 30 / ม.ค. / 2558
      แสดงความยินดีกับนายวีระพล แสงอาทิตย์นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์ 30 / ม.ค. / 2558
      กิจกรรม International Seminar ของกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด 21 / ส.ค. / 2557
      บรรยากาศกิจกรรมกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด ในการประชุมวิชาการครบรอบ 30 ปี 21 / ส.ค. / 2557                           

 
           Data Link

ทุนกลุ่มวิจัย


วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์

Thai Heart Journal

ชมรมโรคหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย

ACCardio

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

 
Download เอกสารการบรรยายย้อนหลัง
 ประมวลภาพการจัดประชุม forum 2008
Untitled Document


 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มข.
คณะเทคนิคการแพทย์ มข.
คณะเภสัชศาสตร์ มข.
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 
KKU-Web Mail
สำนักบริหารการวิจัย มข.
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
สำนักวิทยบริการ มข.
ศูนย์บริการวิชาการ มข.
สำนักนวัตกรรมฯ มข.
 
ค้นหาเงินโอน มข.
สืบค้นข้อมูลบุคลากร มข.
สืบค้นเบอร์โทรศัพท์ มข.
สืบค้นคำสั่ง / ประกาศ มข.


 

ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th

กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 คณะเทคนิคการแพทย์ (ชั้น 5) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร. 043-202087