[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CVRG amskku

Slides เน‚เธ”เธข www.itangmo.com

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            Main MENU
หน้าหลัก
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมาย/แผนงาน
กิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา


     สมาชิกกลุ่มวิจัย

คณาจารย์
นักศึกษา
บุคลากร

     ผลงานกลุ่มวิจัย

ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอ/ประชุมวิชาการ
บรรยายทางวิชาการ
ลิขสิทธ์/สิทธิบัตร
รางวัล

AMS KKU
จำนวนผู้เยี่ยมชม


  

ข่าวกิจกรรม CVRG
กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือดได้เข้าร่วมจัดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ศุกร์ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2558


กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือดได้เข้าร่วมจัดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on “Research for Social Devotion” In Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand” 

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on “Research for Social Devotion” In Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand”  ในโอกาส 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22-23 มกราคม 2558    เพื่อให้นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำเสนอผลงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม พร้อมทั้งเชิญชวนเครือข่ายนักวิจัยอาวุโสในระดับสากล นักวิจัยในภูมิภาคอาเซียน เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมนำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสังคมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการและสังคมการวิจัย พัฒนาการสู่มหาวิทยาลัยวิจัยที่ยั่งยืน ซึ่งกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือดได้เข้าร่วมจัดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีโดยมีการตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอวรอบสะโพก วัด BMI ตรวจวัดระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และบริการตรวจสุขภาพฟรี  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการดูแล่สุขภาพตัวเองในปัจจุบันมากขึ้นเข้าชม : 1042


ข่าวกิจกรรม CVRG 5 อันดับล่าสุด

      กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือดร่วมจัดนิทรรศการ งานมหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม 6 / มี.ค. / 2562
      กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือดได้เข้าร่วมจัดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 30 / ม.ค. / 2558
      แสดงความยินดีกับนายวีระพล แสงอาทิตย์นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์ 30 / ม.ค. / 2558
      กิจกรรม International Seminar ของกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด 21 / ส.ค. / 2557
      บรรยากาศกิจกรรมกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด ในการประชุมวิชาการครบรอบ 30 ปี 21 / ส.ค. / 2557                           

 
           Data Link

ทุนกลุ่มวิจัย


วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์

Thai Heart Journal

ชมรมโรคหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย

ACCardio

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

 
Download เอกสารการบรรยายย้อนหลัง
 ประมวลภาพการจัดประชุม forum 2008
Untitled Document


 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มข.
คณะเทคนิคการแพทย์ มข.
คณะเภสัชศาสตร์ มข.
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 
KKU-Web Mail
สำนักบริหารการวิจัย มข.
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
สำนักวิทยบริการ มข.
ศูนย์บริการวิชาการ มข.
สำนักนวัตกรรมฯ มข.
 
ค้นหาเงินโอน มข.
สืบค้นข้อมูลบุคลากร มข.
สืบค้นเบอร์โทรศัพท์ มข.
สืบค้นคำสั่ง / ประกาศ มข.


 

ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th

กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 คณะเทคนิคการแพทย์ (ชั้น 5) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร. 043-202087