[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CVRG amskku

Slides เน‚เธ”เธข www.itangmo.com

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            Main MENU
หน้าหลัก
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมาย/แผนงาน
กิจกรรม
ติดต่อเรา


     สมาชิกกลุ่มวิจัย

คณาจารย์
นักศึกษา
บุคลากร

     ผลงานกลุ่มวิจัย

ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอ/ประชุมวิชาการ
บรรยายทางวิชาการ
ลิขสิทธ์/สิทธิบัตร
รางวัล


 
 
Download แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ไฟล์อบรม/สัมมนาหัวข้อต่างๆของบุคลากรกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
การบรรยายทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มวิจัยฯ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ผลงานตีพิมพ์กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
บุคลากรภายใต้กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
นักศึกษาภายใต้กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
คณาจารย์ประจำกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
CardioVascular Research Group Khon Kaen University
 
องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์
ได้รับรางวัล The best oral international presentation
 

 
กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือดร่วมจัดนิทรรศการ งานมหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม
ให้บริการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจร่วมหลอดเลือด แก่ประชาชน และผู้สนใจ
 
กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือดได้เข้าร่วมจัดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“International Conference on “Research for Social Devotion” In Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand”
 
แสดงความยินดีกับนายวีระพล แสงอาทิตย์นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์
และนางสาวสุภักัญญา ลาสมนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาชีวเวชสตร์
 
กิจกรรม International Seminar ของกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด
โดย Professor Hiromu Kawasaki วันที่ 7-9 กันยายน 2552 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
บรรยากาศกิจกรรมกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด ในการประชุมวิชาการครบรอบ 30 ปี
คณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น
 
กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือดและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ
Professor Stephen E. Greenwald จาก Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, UK
 
กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือดได้ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดงานวันถุงลมปอดโป่งพองโลก ครั้งที่ 11 ย้ำเผยแพร่ความรู้ และการปฏิบัติตัวการดูแลตนเองของผู้ป่วย
 
กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด ต้อนรับอาจารย์จากประเทศออสเตรเลีย Professor Soisungwan Satarug
วันพุธ ที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 09:00 – 16:00 น.
 
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:00 – 16:00 น.
กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับอาจารย์จากประเทศสเปน
 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ให้การต้อนรับอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น Professor Shigeki Shibahara and wife Department of Molecular Biology and Applied Physiology, Tohoku University School of Medicine, Sendai, Miyagi,
 
สนุกเพลิดเพลินกับžเธฅเธดเธปากทา&
สล็อตฅเเว็บไซต์ตรงน€แหล่งเ&#362
Dating Website Filipino American
What About Dating Filipino Brides - Simplicity, Efficiency, Price
Van Een Kleurrijke Sportsok
Kindersokken Met Love Print
Veja 8 Mitos E Verdades Sobre Lโmpadas De LED
Webcams For Free: Do You Definitely Need To Have It? This May Possibly Allow You To Decide!
Как Определить, Кому Дейст&#107
1ช VIRADA EDUCACIONAL DE TERAPIA CAPILAR HUMANIZADA


                           

 
           Data Link

ทุนกลุ่มวิจัย


วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์

Thai Heart Journal

ชมรมโรคหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย

ACCardio

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

 
Download เอกสารการบรรยายย้อนหลัง
 ประมวลภาพการจัดประชุม forum 2008
Untitled Document


 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มข.
คณะเทคนิคการแพทย์ มข.
คณะเภสัชศาสตร์ มข.
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 
KKU-Web Mail
สำนักบริหารการวิจัย มข.
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
สำนักวิทยบริการ มข.
ศูนย์บริการวิชาการ มข.
สำนักนวัตกรรมฯ มข.
 
ค้นหาเงินโอน มข.
สืบค้นข้อมูลบุคลากร มข.
สืบค้นเบอร์โทรศัพท์ มข.
สืบค้นคำสั่ง / ประกาศ มข.

 
กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 คณะเทคนิคการแพทย์ (ชั้น 5) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร. 043-202087